Reviews

Item list - Retro

Your search results in a list of 2 items.

Title Average grade Year Shorty
* Anchorman - The Legend Of Ron Burgundy G 2004 San Diegos bästa manliga nyhetsuppläsare får konkurrens av den första kvinnliga nyhetsuppläsaren.
* Inga Tårar G- 2006 Magnus utforskar sin fadersförtryckta barndom och hittar förlorade delar.
GitHub

My

GitLab

My

LinkedIn

My

Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim