Reviews

Item list - Militär

Your search results in a list of 5 items.

Title Average grade Year Shorty
* Attack Force U 2006 Hemlig militärdrog har hamnat i krogkretsarna och Lawson (Steven Seagal) tar på egen hand om problemet med egen styrka.
* Basic U 2003 Ett militärjägarlag skickas ut i skogen, men endast två återvänder. Tom Hardy (John Travolta) kopplas in på fallet och börjar reda ut härvan.
* Chasers VG 1994 Devanes sista uppdrag innan muck blir att frakta fånge som militärpolis, men det krånglar förstås till sig.
* Nionde Kompaniet VG 1987 Menige Rosencrantz säljer ut arméns tjänster till en närbelägen by och verksamheten växer oväntat.
* Stripes G 1981 John förlorar det mesta och bestämmer sig för att gå in i armén med sin vän.
GitHub

My

GitLab

My

LinkedIn

My

Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim