Reviews

Item list - Skattjakt

Your search results in a list of 9 items.

Title Average grade Year Shorty
* Black Sea VG- 2014 En grupp sparkade ubåtsbesättningsmän bestämmer sig för att åka på en skattjakt efter guld som förlorats under andra världskriget.
* Dead Mine U+ 2012 En skattjakt i en indonesisk gruva går fel när det visar sig att skattletarna inte är ensamma och skatten är något helt annat än de tänkt sig.
* El Dorado 1 - Temple Of The Sun G 2010 Skattletaren Jack får tag i en bok som berättar var El Dorado kan finnas, så han sätter mål dit.
* El Dorado 2 - City Of Gold U+ 2010 Jack fortsätter leta efter El Dorado, men det gör hans fiender också.
* Firewalker G 1986 Äventyrarna Max och Leo möter Patricia och tillsammans går de på skattjakt efter guld.
* Fool's Gold G- 2008 Finn och Tess skiljer sig, men Finn drar ändå med sin fru ut på skattjakt.
* Into The Blue G- 2005 Vrakdykare med vänner hittar ett störtat flygplan fullt med knark.
* Into The Blue 2: The Reef U+ 2009 Vrakdykarparet Sebastian och Dani får i uppdrag att dyka efter ett sjunket skepp.
* Treasure Raiders U 2007 Historieprofessorn Michael undervisar, letar legendarisk skatt och kör gaturace.
GitHub

My

GitLab

My

LinkedIn

My

Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim