Reviews

Item list - Bomb

Your search results in a list of 6 items.

Title Average grade Year Shorty
* Detonator G- 2003 En bombman skakar Los Angeles med sina explosioner och brevpolisen Beau tar sig an fallet trots att han inte får.
* Detonator 1 - Death Train G+ 1993 En atombomb ombord på ett tåg tillsammans med några terrorister slår sig igenom Europa
* Flight Of The Black Angel VG 1991 Stridspiloten Eddie får för sig att han är utvald och skjuter ner sina kamrater, men han slutar inte där.
* Freaky Deaky U 2012 Två kriminella bestämmer sig för att bombhota en rik bekant.
* Sorcerer U+ 1977 Fyra män med trasiga bakgrunder väljs ut att frakta högexplosivt nitroglycerin genom djungeln.
* The Hurt Locker G- 2008 En amerikansk bombdesarmeringsstyrka i Irak får en ny kreativ överordnad.
GitHub

My

GitLab

My

LinkedIn

My

Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim