Reviews

Item list - Under vatten

Your search results in a list of 7 items.

Title Average grade Year Shorty
* Black Sea VG- 2014 En grupp sparkade ubåtsbesättningsmän bestämmer sig för att åka på en skattjakt efter guld som förlorats under andra världskriget.
* Das Boot - Director's Cut U+ 1981 En journalist hänger med på en tysk ubåt under andra världskriget.
* Deep Blue Sea G+ 1999 Ett haj-forskningslab kollapsar och katastrofläge bryter ut.
* DeepStar Six G+ 1989 Uppsättningen av en missilplattform under vattnet ute till havs har dragit ut på tiden och besättningen på undervattensbasen vill åka hem, men då visar det sig att den valda platsen för missilplattformen är illa vald.
* Leviathan G+ 1989 En grupp gruvarbetare på havets botten utanför Florida får problem efter att de besökt en rysk båt.
* The Hunt For Red October G- 1990 Kaptenen på en ny sovjetisk ubåt väljer att åka på en egen resa och har siktet inställt på USA.
* U-571 VG+ 2000 En amerikansk u-båt åker på hemligt uppdrag under andra världskriget.
GitHub

My

GitLab

My

LinkedIn

My

Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim