Reviews

Item list - Affärer

Your search results in a list of 7 items.

Title Average grade Year Shorty
* Boiler Room G- 2000 Zeth överger sitt illegala hemmakasino för att bli aktiemäklare, men inte heller dem vägen verkar vara helt laglig.
* Brewster's Millions G- 1985 Utkickad baseballspelare tvingas bränna 30 miljoner dollar på några få veckor för att få 300 miljoner dollar.
* Entourage U 2015 Skådespelaren Vinnie regisserar sin första film, men finansiärens son har åsikter.
* Hajen Som Visste För Mycket VG+ 1989 Det är totalkaos på börsen, företag köper upp varann och mitt i allt ihop står direktör Samuel Plottner.
* Paranoia G 2013 Adam får i uppdrag att spionera på affärskonkurrenten.
* Trading Places G- 1983 Investeringsbyrån Duke & Duke utför ett experiment, att omvandla en nära anställd och en uteliggare till varandras motsatser.
* Wall Street: Money Never Sleeps G- 2010 Investmentbanken som Jake jobbar på går plötsligt omkull.
GitHub

My

GitLab

My

LinkedIn

My

Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim