Reviews on Hata Göteborg (2007)

Films - Drama / Action / Relationer - added 2011-02-05 kl. 04:37, 1861 visits.

Review

Review data
Reviewed: 2007-10-08 kl. 02:09
Grade: G+
Shorty: Johan och gänget slits mellan huliganvåld eller att ha kul på stranden.
Advice: Om mognad hos killar och och huliganvåld, helt klart sevärd.

Ända sedan mellanstadiet har Johan och hans vänner i Helsingborg sysslat med att supa, spela fotboll och slåss med Jonas som ledare i fören. Men så dyker en av gängets kusin Isak upp som har sett mer än fotbollar och Helsingborg, han har sett Göteborg och åkt på jorden-runt-resa bland annat. Estettjejerna Nora och Elvy gräver han snabbt upp. Under tiden gräver Jonas upp en huliganledare för att ta gänget högre upp i våldscirklarna.

Det här är en film om mognad. Isak är mogen, Jonas är det inte och därimellan står gänget, alltmer splittrade. Johan är tystast och mest osynlig av allihop och ju längre filmen går desto mer vill man att Johan ska vakna och bryta upp. Vuxna förebilder saknas, som förväntat.

Filmer om skillnaden i killars mognad och dessutom blandat med huliganvåld växer inte direkt på träd, men det här är en bra film om just det. Helt klart sevärd.


Search on IMDB Filmtipset Rotten Tomatoes

GitHub

My

GitLab

My

LinkedIn

My

Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim