Reviews on 88 Minutes (2007)

Films - Drama / Action / Advokat / Deckare - added 2011-02-05 kl. 04:37, 1827 visits.

Review

Review data
Reviewed: 2007-10-30 kl. 03:04
Grade: G-
Shorty: Rättspsykiatrikern Jack (Al Pacino) får ett hot om att han har 88 minuter att leva.
Advice: Högt tempo, en del advokatsnack och tveksamt slut, duger att slötitta på.

Jacks (Al Pacinos) jobb som lärare och rättspsykiatrist blir personligt när en nära vän mördas och han själv blir hotad att ha 88 minuter att leva. Till saken hör även att han har utlyst ett tveksamt dödsstraff på en person.

Det här är en vem-lurar-vem-film, dränkt i röriga trådar och advokatsnack. Filmens starka sida är det höga tempo som byggs upp när Jack får hotet. Tempot håller sedan filmen igenom och gör den spännande.

Det negativa är rörigheten, samt advokatsnacket. Mot slutet kan man undra på vilka grunder dödsstraffet ändå utförs. Visserligen har det trixats en del, men huruvida rätt mördare hittats står fortfarande oklart. Man kan väl bara gratulera.

Sammanfattningsvis, högt tempo, tråkigt advokatprat och tveksam utgång som fortfarande inte svarar på filmens huvudfråga, om Jack verkligen gjort rätt som han dömt. Duger att slötitta på.


Search on IMDB Filmtipset Rotten Tomatoes

GitHub

My

GitLab

My

LinkedIn

My

Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim