Reviews on Gold (1974)

Films - Action / Underjordiskt - added 2015-06-27 kl. 03:48, 1257 visits, updated 2015-06-27 kl. 04:03.

Review

Review data
Reviewed: 2015-06-27 kl. 03:48
Grade: U
Shorty: En samling gruvinvesterare bestämmer sig för att skapa en gruvolycka för att höja guldpriset.
Advice: En gruvfilm med väldigt lite gruvaction, merparten av filmens innehåll är irrelevant till den handling som driver filmen framåt, se något annat.

En grupp guldinvesterare bestämmer sig för att höja priset på guld genom att fylla en sydafrikansk gruva med vatten och på så sätt skapa en gruvolycka. Den enda som står i dess väg är den nya ansvariga chefen.

Det här är en gruvfilm som är väldigt tom på gruvscener. Inte heller läggs det särskilt mycket tid på det som driver filmens handling framåt. Istället flygs det flygplan, badas badkar och åks på safari.

Med tanke på att filmen dessutom är nästan två timmar lång är det därmed självklart att filmen i det närmaste saknar vettig handling merparten av tiden. Den lilla gruvaction som faktiskt finns i början och i slutet är medelmåttig.

Filmen blir inte heller en mindre besvikelse av att den har ett pampigt intro som kan liknas vid Dallas-seriens dito. Det är rejält tilltaget med med filmens titel tryckt över hela bilden till en antagligen specialskapad låt.

Antagligen skulle den här filmen kunna kapas ner till hälften, kanske en fjärdedel i speltid utan att man förlorade något relevant till handlingen.

Sammanfattningsvis, en film om en iscensatt gruvkatastrof. Endast början och slutet hör till handlingen, det däremellan är mestadels irrelevant utfyllnad. Vilket med andra ord betyder att den här filmen bör undvikas.


Search on IMDB Filmtipset Rotten Tomatoes

GitHub

My

GitLab

My

LinkedIn

My

Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim