DECT-telefoner

DECT - 02:59 2006-10-01


DECT-telefoner som har GAP-standard kan kopplas ihop med varandra trådlöst.

Huruvida telefonen har GAP/DECT står inte alltid på telefonen eller basenheten. 

Säkert tecken är att det finns en "INT"-knapp eller liknande. Ibland finns detta läge gömt inne i inställningsmenyn (DORO DECT 8075...).


Varje telefon kan "ägas" av 4 basenheter.

Varje basenhet kan ha hand om 6 telefoner.

Fördelen med att registrera alla telefoner överallt är att man kan göra "internsamtal" mellan telefonerna i aktuell basenhet, samt att vissa telefoners räckvidd ökar, genom att de kan "hoppa" mellan basenheterna. De väljer den närmaste starkaste basenheten. DORO DECT 8075 klarar av detta, genom att man väljer basenhet "0".

Att ringa internsamtal är mest nördigt, eftersom processen är så komplicerad. För att ringa måste följande vara uppfyllt:

- Man måste ha registrerat telefonerna till samma basenhet.
- Man måste ha båda telefonerna inställda på att använda samma basenhet, i alla fall den man ringer upp med.
- Man måste veta numret den telefon man ska ringa har - i aktuell basenhet.


Har man nu 3 stycken DECT-telefoner med varsin basenhet är kombinationen redan förvirrande. Sitter man med telefon nummer 2 på basenhet 2 och vill ringa någon som sitter med telefon 1 på basenhet 1, så måste man veta vilket nummer telefon 1 fick på basenhet 2 när den registrerades där. Soppan blir total, och ska detta funka krävs penna och papper.


Vill man ändå nörda sig och registrera in telefonerna gör man såhär:

Registrera telefon-till-basenhet


1. Tag telefonen
2. Leta reda på "REGISTER"-läget och välj det.
3. Tryck på basenhetens knapp (oftast bara en) och håll in knappen.
4. Skriv in basenhetens PIN-code (oftast 0000).
   Ev. tryck på basenhetens knapp nu i detta läge istället.
5. Försök acceptera med OK-knappen på telefonen.
6. Släpp upp basenhetens knapp.

Förhoppningsvis bör basenheten ha accepterat telefonen. Detta kan testas genom att man lyfter luren (telefon-knappen) och ser om basenhetens lampa blinkar.

Har testat detta med DORO DECT 8075 och parat med en Lumatron och en Zodiac. Funkar bra.

Ringa internsamtal


1. Se till att du ställt in för rätt basenhet ("bX" där X är numret lyser på DORO...).
2. Hitta INT-läget eller INT-knappen och tryck på den.
3. Skriv in önskad telefon som är knuten till basenheten att ringa till. T ex "2".
4. Tryck på lyfta-luren-knappen.
5. Samtalet rings upp och börjar, om man har tur. Ringsignalen kommer endast på den telefon man ringer.

This is a personal note. Last updated: 2017-02-12 15:31:45.GitHub

My

GitLab

My

LinkedIn

My

Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim