patch

patch - 2011-11-02 18:46:59


patch används för att patcha filer. Man placerar patchfilen på samma ställe som den som patchade den placerade den.
Var kan man utröna av sökvägarna i patchfilen.

Sen kör man:

patch -p1 --dry-run -i patchfilen.patch

Filen körs sen igenom och de filer som nämns blir uppdaterade när man tar bort -dry-run

-p1 betyder att den ska strippa av första slashen i sökvägarna i filen, så sökvägarna blir relativa.

This is a personal note. Last updated: 2012-02-02 20:30:22.LinkedIn
Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim