Mint 15/Ubuntu 13.04: Fixa upplösningen

Ta upplösningen från Windows, alternativt pröva dig fram.
Du måste även veta uppdateringsfrekvensen, finns i avancerade inställningarna i Windows.

I en terminal, kör sedan följande för att få ett root-skal att jobba i:

sudo bash

Kör sedan detta för att få ut en modeline-rad för önskad upplösning:
cvt 1920 1200 60 

(Fyll i din egen upplösning, t ex cvt 1024 768 75, dvs 1024x768 75 Hz)

Därefter kör du detta för att få veta vad skärmen heter:
xrandr

Du får nu ut en rad som ser ut som följande:

Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1200, maximum 32767 x 32767
VGA1 connected 1920x1200+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
  1920x1200_60.00  59.9*+
  1024x768    60.0 
  800x600    60.3   56.2 
  848x480    60.0 
  640x480    59.9

Intressant här är "VGA1", leta efter vad din heter.

För att pröva upplösningen, kör följande kommandon.

- Här fyller du i din modeline från cvt:
xrandr --newmode "1920x1200_60.00" 193.25 1920 2056 2256 2592 1200 1203 1209 1245 -hsync +vsync

- Komponera en egen rad, det är upplösningen och uppdateringsfrekvensen som tidigare:
xrandr --addmode VGA1 1920x1200_60.00

- Detta aktiverar läget, fyll även i dina data här:
xrandr --output VGA1 --mode 1920x1200_60.00

För att göra ändringen permanent måste en xorg.conf skapas.
Den ska ligga i /etc/X11 men finns inte i nuläget.
Skapa en xorg.conf.new i nuvarane mapp:
X :1 -configure

Det blir lite fel på slutet, strunta i dem.

Filen skapas och heter xorg.conf.new, måste flyttas och bytas namn på:
mv xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf

Öppna sen filen i en texteditor (byt ut pluma mot gedit om du kör Ubuntu).
pluma /etc/X11/xorg.conf

Leta reda på följande rad i filen:

Section "Monitor"
	Identifier  "Monitor0"
	VendorName  "Monitor Vendor"
	ModelName  "Monitor Model"
EndSection

Ändra så att den ser ut så här:
Section "Monitor"
	Identifier  "Monitor0"
	VendorName  "Monitor Vendor"
	ModelName  "Monitor Model"
	# 1920x1200 59.88 Hz (CVT 2.30MA) hsync: 74.56 kHz; pclk: 193.25 MHz
	Modeline   "1920x1200_60.00" 193.25 1920 2056 2256 2592 1200 1203 1209 1245 -hsync +vsync
	Option    "PreferredMode" "1920x1200_60.00"
EndSection

Modeline-raden är direkt kopierad från cvt:s utmatning ovan.
PreferredMode är bara upplösningen och uppdateringsfrekvensen ifylld

Starta sen om datorn eller X.

This is a personal note. Last updated: 2017-02-12 15:30:34.GitHub

My

GitLab

My

LinkedIn

My

Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim