Prioritet i Linux

22:20 2011-03-20 - prioritets-processhantering i linux


Lista process-prioritet: ps axl

t ex:
F  UID  PID PPID PRI NI  VSZ  RSS WCHAN STAT TTY    TIME COMMAND
4   0   1   0 16  0  2648  112 -   S  ?     0:01 init [3]


NI-värdet är det viktiga, INTE PRI!

NI-värdet kan vara mellan -19 (supersnabb) och 20 (asslö)

Ställa om levande process: renice -5 30832
(där -5 är prioritet och 30832 är processnummer)


Initiera process med önskat prioritet: nice -10 ps axl
OBS! Inga pipes mellan nice-kommandot och kommandot som ska köras... knäppt men men...

http://www.techrepublic.com/blog/opensource/manipulate-process-priority-with-nice/140

This is a personal note. Last updated: 2017-02-12 15:29:25.GitHub

My

GitLab

My

LinkedIn

My

Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim