Cykeldynamo

Allmänt bra att veta om dynamos

Dynamon monteras på cykelns framgaffel så rullen/hjulet högst upp trycker mot det räfflade dynamospåret på sidan av däcket när dynamon är nerfälld/inkopplad och när den är uppfälld/frikopplad så rör den inte vid däcket. Montera på rätt sida av framgaffeln beroende på vilket håll fjädern trycker rullen - trycker fjädern rullen till vänster monteras den på gaffelns högersida och vice versa. Det går även att montera på bakgaffeln om man är händig och plats finns. Vissa cyklar har fästen för dynamos.

Ställ "flaskan" så den pekar rakt ut från navets mitt, felaktig vinkel sliter ut kullagren vilket märks av oljud och tröghet. Rullen ska inte slira när däcket roterar och ligga så platt mot dynamospåret som möjligt. Missljud kan ibland avhjälpas genom att spruta in lite olja mellan rullen på toppen och flaskan.

Dynamon producerar växelström, bortser man från det går strömmen ut från kontakterna under dynamon via kablarna till fram- och baklampor och sedan tillbaka via metallen i cykelramen till dynamon. 6V tas med en nypa salt - ofta stiger volten mycket högre än så beroende på cykelns hastighet. Vill du koppla in mobilen via USB finns det adaptrar för detta på nätet.

Vissa dynamos har bara en kontakt, då kopplas kablarna från fram- och baklampa in tillsammans, andra har det uppdelat i två kontakter - ofta en vit för framlampan och en röd för baklampan - notera att kontakterna under alltså inte är plus och minus. Undvik att koppla in bara en lampa då det kan överbelasta den, dynamon kan även kräva det för att fungera - anslut båda.

På en del dynamos finns en liten jordskruv mellan de grövre skruvarna på gaffelfästet. Den kan skruvas in för att jorda dynamon då färgen på cykeln ofta är isolerande. Vill man inte orsaka ett jack i lack och ram eller saknar skruven kan man dra en liten kabel från en skruv på dynamon ner till närmsta skruv på gaffeln, förslagsvis skruven för skärmfästet.

This is a personal note. Last updated: 2021-09-07 00:41:25.LinkedIn
Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim