Preferensaktier i onoterade bolag - 7% avkastning eller utdelning, Qred, Untie Lending, Kareby Finans, CapiQ, Uppland Kapital

Flera onoterade bolag i Sverige erbjuder preferensaktier mot att investeraren får en hög avkastning med ett tämligen kort intervall.

Detta är ett försök till en liten sammanställning av dessa.


Brasklapp


Om man investerar i sådana här aktier bör man vara medveten om riskerna då denna typ av investering saknar insättningsgaranti. Går bolaget i konkurs kan man förlora det investerade beloppet. Man bör därför göra en analys av bolaget och dess möjligheter att skapa vinst innan man investerar.

Historien har visat att investerat belopp inte bara riskerar att gå förlorade vid en vanlig konkurs utan kan även förloras om bolaget töms på sina tillgångar. 24Money-härvan är ett typexempel på detta. Vid en analys av bolaget inför en eventuell investering bör man kolla upp VD, styrelse med mera på förslagsvis Lexbase.

Som alltid vid investeringar bör man sprida riskerna, vilket kallas för att diversifiera. Lägg inte alla ägg i samma korg. I det här fallet betyder det att inte köpa aktier från ett enda bolag utan flera om man ska investera i den här kategorin.


Generellt om aktierna


Generellt brukar följande gälla:

- Kurserna rör sig inte då aktierna inte är börsnoterade.

- 7% utdelning. Den faktiska utdelningen om man räknar bort skatten på 25% men inte investerar utdelningen igen blir 7% x 75% = 5,25%.

- Ofta är utdelningen uppdelad på 12 månader eller kvartalsvis. Man får alltså en utdelning i början av varje månad.

- Fria uttag, som ett obundet sparkonto, men i vissa fall tar det en månad att få utbetalningen om man säljer, vilket gör att det i praktiken är en månads bindningstid. De går heller ej att sälja till någon annan än bolaget man köpte dem från. Bolaget betalar då samma pris som man betalade för aktierna.

- Skatten är inte dragen på utdelningarna utan ska betalas separat året efter - alltså under taxeringsåret. Den bör alltså betalas in i förväg innan deklarationen för att slippa att SKV börjar räkna kostnadsränta. Vet man att man kommer ha över 30000 i skatt ska den betalas in redan i början av februari. Kolla på SKV:s hemsida när man ska ha betalat, men oftast är det runt den 11:e-13:e februari. Man summerar förra årets utdelningar, multiplicerar beloppet med 0,3 och överför detta till skattekontot i början på februari. Tips: Lägg en återkommande påminnelse i kalendern i slutet på januari att betala in skatten.

- Skatten kan reduceras från 30% till 25% om man vid deklarationen lägger till och lämnar in en rättande K12-blankett. Den är inte knepig att fylla i, bara man har koll på beloppen. Anledningen till 5% rabatt är för att man tagit risken att investera i onoterade svenska bolag. Notera att SKV felaktigt börjar med att anta att man ska betala 30% skatt, så för att slippa kostnadsränta måste man se till att man har ett belopp som täcker 30% skatt på förra årets utdelning stående på skattekontot i början på februari. Tips: För att komma ihåg att en eller flera K12:or ska lämnas in så skapa ett litet kortfattat checklista-dokument för deklarationen. Vid deklarationen plockar man fram checklistan och får då en påminnelse.

- Ingen insättningsgaranti gäller, så om bolaget bakom går i konkurs förlorar man investeringen.

- Det är publika bolag med ett aktiekapital på minst 500000. Läs mer om dessa på https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/publikt-1.3235. De behöver INTE heta (publ) för att vara publika, men namnet ska följas av (publ) i bolagsordningen.

- Det tar generellt sett någon eller några månader från köp till att utdelning ges, exempelvis så kan det gå till som så att i slutet på månad 1 tecknar och betalar aktierna, i början på månad 2 får man aktierna tilldelade och i början på månad 3 betalas den första utdelningen ut.

- Bolagen sysslar ofta med att ge ut lån.

- Aktierna listas antingen på en egenbyggd depå på bolagets egna hemsida eller på VPZ, https://www.vpz.se/.

- Aktierna tar slut när erbjudandet är fulltecknat. Bolaget kan komma att sälja igen om mer kapital behövs.


Öppna och stängda med mera


Nedan listas bolag som säljer preferensaktier.
De är uppdelade på öppna och stängda.

Öppna är sådana som man kan köpa av, stängda är sådana som inte går att köpa av, men som har erbjudit försäljning tidigare.

Förutsatt att beloppet att investera redan står på ett räntebärande konto bör inbetalningen av köpet göras i slutet av månaden eftersom beloppet man köper för står räntelöst i bolaget tills man får aktierna tilldelade.

För den som är noggrann med öresbelopp ska det noteras att bolagen skiljer sig i hur de räknar ut avkastningen.


Öppen - CapIQ Finansea Capital AB


"Investerat kapital används för att möta den ökade efterfrågan av kredittjänster från våra kunder.  Genom att använda ny teknik och personlig borgen ser vi till att endast företag med betalningsförmåga beviljas kredit, kostnaderna för krediten anpassas till risknivån.
Utöver ovan nämna åtgärder så pantsätter de sin kundreskontra tills krediten är betald i sin helhet. Detta resulterar i en lönsam och stabil verksamhet."

Organisationsnummer: 559269-2940
Hemsida: https://capiq.se/investera/
Info: https://www.merinfo.se/foretag/CapIQ-Finansea-Capital-AB-5592692940/2khqtho-21i6b
Registrerat: 2020-09-01
Nyckeltal 2019: ingen känd omsättning eller vinst, bolaget är vilande.
Träffar i Lexbase för styrelsen: 1

Avkastning: 7%
Utdelningar: 4, kvartalsvis
Pris: 100 SEK, lägsta köp 50 st = 5000 SEK

Köp: Via hemsidan

Depå: Ingen egen, VPZ.se

Utbetalning: Bankkonto


Öppen - Kareby Finans AB (publ)


"Kapitalet du investerar i preferensaktier används för att finansiera utlåning till våra kunder. Efter en beprövad metod för kreditprövning och riskbedömning av företaget och företrädare beviljas en viss andel av ansökningarna ett lån. Kostnaden för lånet anpassas till risknivån och soliditeten hos den sökande. Det gör att vi tillsammans möjliggör nödvändig finansiering av många mindre företag i Sverige."

Organisationsnummer: 559264-4016
Hemsida: https://karebyfinans.se/teckna/
Info: https://www.merinfo.se/foretag/Kareby-Finans-AB-%28publ%29-5592644016/2khprqo-215t1
Registrerat: 2020-07-21
Nyckeltal 2019: Finns inte, bolaget uppges äga flera fastigheter

Avkastning: 7%
Pris: 5000 SEK
Utdelningar: 12, senast den 5:e varje månad

Köp: Via hemsidan

Köpprocess:

	Månad 1, teckning av aktier, inbetalning
	Månad 2, tilldelning av aktier
	Månad 2, utbetalning av utdelning

	Exempel, köps aktier i slutet av januari tilldelas de i början av februari och första utdelningen kommer i början på februari.

Depå: Ingen egen, VPZ.se

Hur de räknar ut utdelningen:

	Ska enligt uppgift runda av till två decimaler före utbetalning.

Utbetalning: Bankkonto

Arbetsgivare - 1 anställd i moderbolaget Karebybolagen Holding AB, 85 anställda i ej relaterat bolag Ellös Buss AB som flera i styrelsen är involverade i enligt merinfo.se.
Delbetyg: Ej tillfredsställande

Förefaller ej vara listade på lånesidor.
Delbetyg: Ej tillfredsställande

Sökträffar matchande företaget på Google 2021-02-23:
företagslån - inga träffar, 17 sidor
företagsfinansiering - sidan 8, högst upp
fastighetslån - sidan 4, längst ner
Delbetyg: Medel

Företaget på Facebook 2021-02-23:
https://www.facebook.com/karebyfinans
9 inlägg från 2020, 8 likes, 9 följare
Delbetyg: Medel, mer aktivitet vore bra

Företaget på Google Maps 2021-02-23:
Ett annat bolag, Ellös Buss AB som flera i styrelsen har koppling till flaggar och har bussar parkerade på företagsadressen Gesällgatan 6.
Delbetyg: Medel, kunde ha synts mer reklam


Stängd - Untie Lending AB


"Genom sina finansiärer får koncernen ca. 85 % av utlåningsbehovet finansierat vilket medför att 15 % av utlåningen måste komma från andra kapitalkällor varför Untie Lending har möjlighet att erbjuda teckning av preferensaktier [...] Koncernen bedriver utlåning till privatpersoner i Sverige med årliga räntenivåer från 8 % - 25 % upp till löptider om 5 år. Verksamheten konkurrerar med blancolån från banker, kreditmarknadsbolag och andra finansiella institutioner."

Not: Untie uttalas inte "unti" utan "un-tie" på engelska.

Organisationsnummer: 556999-3958
Hemsida: https://www.untie.se/preferensaktier/
Info: https://www.merinfo.se/foretag/Untie-Lending-AB-5569993958/2k48aue-1eww4
Registrerat: 2015-01-05
Nyckeltal 2019: omsättning 17 411 000, resultat +5 427 000, tillgångar 153 806 000

Avkastning: 7%
Utdelningar: 12, senast den 5:e varje månad, generellt den 1:a
Pris: 2000 SEK, lägsta köp är 5 stycken = 10000 SEK

Köp: Via hemsidan

Köpprocess:

	Månad 1, teckning av aktier, inbetalning - vid mindre än 10 dagar till månadsskifte blir tilldelningen nästkommande månad (2)
	Månad 1 eller 2, tilldelning av aktier
	Månad 2 eller 3, utbetalning av utdelning

	Exempel, köps aktier i slutet av januari tilldelas de i början av februari och första utdelningen kommer i början på mars.

Depå: Egen hemsida samt VPZ.se

Hur de räknar ut utdelningen:

	(2000 x 0,07) / 12 = 11,666667, decimaler faller bort ner till 11,66, 11,66 x antalet aktier

	Att de verkar låta decimalerna falla bort gör att man tappar ören.
	Detta sätt att avrunda på bör inte vara lagligt.
	
	Exempel, 100000 investerat:

	Förväntad beräkning:
	(50 x 2000 x 0,07) / 12 = 583,333333 = 583,33

	Faktisk beräkning:
	(2000 x 0,07) / 12 = 11,666667, decimalborttagning till 11,66, 11,66 x 50 = 583

Utbetalning: Depåkonto hos systerbolaget Bricknode, uttag kan begäras till angivet bankkonto, tar 1-2 bankdagar

Varumärken/produkter/avdelningar: Untie Lending - inlåning, Pluskan - kontokredit, Evida - kapitalförvaltning, Slantar.nu - privatlån.

Arbetsgivare - 21+ anställda i systerbolaget Untie Services AB enligt merinfo.se.
Delbetyg: Bra

Listade hos flera olika lånesidor som en aktör på marknaden.
Delbetyg: Bra

Sökträffar matchande företaget på Google 2021-02-23:
kontokredit - inga träffar matchande pluskan eller untie, 36 sidor
privatlån - inga träffar matchande slantar
Delbetyg: Ej tillfredsställande

Företaget på Facebook 2021-02-23:
https://www.facebook.com/untiegroup
72 likes, 78 följare, 13 incheckningar
Stort antal inlägg from bolaget.
Delbetyg: Bra

Företaget på Google Maps 2021-02-23:
Bolagets flagga syns på tegelfastigheten på Hertig Johans gata 6 om än väldigt hoptryckt.
Betyg: Medel, kunde ha synts mer reklam

Första köpet genomförs via deras guide på Untie.se.

Vill man köpa mer så finner man att spara mera-knappen på Untie fungerar inte, eftersom guiden inte går att köra flera gånger på samma personnummer. För att handla mera måste man använda deras administrationsverktyg som tillhandahålls av Bricknode. Det nås via Untie.se, Mina sidor, Preferensaktier, vit boll med högerpil, Mer information.

Antagligen är administrationsgränssnittet från Bricknode en del av deras produkt som Bricknode broker som de kallar customer portal: https://www.bricknode.com/ 

Insättning görs till depåkontot i Untie - samma bankgiro OCR-nummer som första insättningen, det är ens personliga OCR-nummer. En insättning som genomfördes på morgonen var framme redan 19:40 på kvällen.

För köp ska beloppet ska vara delbart med 2000 som är en akties pris. Huruvida det finns ett minimipris på fem stycken även i administrationsgränssnittet är osäkert, men det verkar som att man kan handla en i taget.

Det finns tre olika knappar för handel. Teckna, Köp och Sälj. Mailade och frågade om skillnaden på Köp och Teckna, fick inget svar.

Både Teckna och Köp kräver att man sätter in pengar i förväg. En Köp-order kan man avbryta via en hamburger-meny på ordersidan. Det går inte att redigera ordrar i efterhand. Teckna-order går inte att avbryta.

Köp skapa en "manuell order", teckna skapar en "teckningsorder", vilket förefaller vara samma ordertyp som guiden skapar. Vad det är för skillnad på dessa är osäkert, bäst är att ta det säkra före det osäkra och använda Teckna-knappen för att skapa en order så lik originalet som möjligt.

OBS! Informationen om att man kunde tilldelas aktier tidigare än månadsskiftet och få utdelning för dessa nästföljande månad bara man köpte 10 dagar innan månadsskiftet är fel och har tagits bort från Unties hemsida - frågade om det, återigen inget svar, men texten försvann. Satsa på att ha pengar på depåkontot och göra teckningsordern så nära månadsskiftet som möjligt för att spara ränta.

Det kan noteras att Untie inte besvarar mejl i sin kundtjänst.

2021-11-17, Untie Lending har på Untie Groups hemsida 2021-10 lämnat en kallelse till extra bolagsstämma daterad 2021-11-25 där det ska beslutas om att Untie Lending AB ska gå från publikt till privat bolag. Investeringssidan för preferensaktier är borta, besöker man den kommer man till inloggningssidan för aktiehanteringen.

Anledningen till bytet av bolagskategori enligt kontakt med representanter för bolaget är att en ny ägare för bolaget är på väg in som är nöjd med aktieägarantalet och därför behöver det inte längre vara publikt då önskat antal uppnåtts, det ska även underlätta den administrativa hanteringen något. Bolaget har en viss fördröjning i utbetalning för de som vill lösa in sina aktier men de arbetar av den. Potentiellt kan den nya ägaren snabba upp inlösen med nya resurser.


Stängd - 24Gold International AB (publ), Avvecklingsbolaget Guldextra 2048 AB


En del av 24Money-härvan, delade aldrig ut en krona.

Organisationsnummer: 556300-8837
Hemsida: Nedlagd
Avkastning: 12%
Utdelningar: Inga
Pris: Inget
Köp: Brevledes
Depå: Ingen


Stängd - Qred Holding AB (publ)


"Kapitalet används för att ge nya företagslån och tillgångarna består av ett stort antal Nordiska företagslån med personlig borgen."

2020-04-28 till 2020-09-09 stoppade de tillfälligt uttagsmöjligheten då många tog ut under pandemin, men fortsatte betala ut utdelningen.

Organisationsnummer: 559031-0685
Hemsida: https://qred.com/se2/investeringskonto/
Info: https://www.merinfo.se/foretag/Qred-Holding-AB-%28publ%29-5590310685/2kgbrbx-1hg2b
Registrerat: 2015-10-19
Nyckeltal 2019: Omsättning 234 219 000, resultat +31 660 000, tillgångar 683 922 000

Avkastning: 7%
Utdelningar: 12, senast den 5:e varje månad, generellt den 3:e
Pris: 10000 SEK

Köp: Via hemsidan, fulltecknat sedan 2020-09-09

Köpprocess:

	Månad 1, teckning av aktier, inbetalning
	Månad 2, tilldelning av aktier
	Månad 3, utbetalning av utdelning

	Exempel, köps aktier i slutet av januari tilldelas de i början av
    februari och första utdelningen kommer i början på mars.

Depå: Egen hemsida, ej ansluten till VPZ.se

Hur de räknar ut utdelningen:

	(10000 x 0,07) / 12 = 58,333333, avrundning ner till 58,33, 58,33 x antalet aktier.

	Att avrundningen sker på enskild aktienivå gör att utdelningen inte alltid blir den förväntade.
	
	Exempel, 100000 investerat:

	Förväntad beräkning:
	(10 x 10000 x 0,07 / 12) = 583,333333 = 583,33

	Faktisk beräkning:
	(10000 x 0,07) / 12 = 58,333333, avrundning till 58,33, 58,33 x 10 = 583,30

Utbetalning: Bankkonto


Stängd - Uppland Kredit AB (publ)


Organisationsnummer: 559011-1893
Hemsida: https://upplandkredit.se/investera/
Info: https://www.merinfo.se/foretag/Uppland-Kredit-AB-%28publ%29-5590111893/2kg7hxx-1fw0j
Registrerat: 2015-04-20
Nyckeltal 2019: Omsättning 11 863 000, resultat +3 685 000, tillgångar 115 029 000

Avkastning: 7%
Utdelningar: 12, senast den 5:e varje månad
Pris: 10000 SEK

Köp: Via hemsidan, fulltecknat, går att anmäla intresse

Köpprocess:

	Månad 1, teckning av aktier, inbetalning
	Månad 2, tilldelning av aktier
	Månad 2, utbetalning av utdelning

Depå: Ingen egen, VPZ.se

Utbetalning: Bankkonto


Alternativ på börsen


Det här avsnittet är en jämförelse med alternativa placeringar på börsen för att visa på vad det finns för skillnader och likheter. Den gäller alltså inte de preferensaktier som i övrigt tas upp på sidan.

Ska man hitta alternativ på börsen till dessa typer av aktier bör man notera att dessa investeringar ska erbjuda 5,25% faktisk avkastning och dela ut 4-12 gånger per år. Sen ska aktiekursen egentligen inte röra sig - men det lär inte gå att hitta på börsen, så det kriteriet kan man nog stryka.

Med tanke på att det sägs att börsen går upp omkring 7% årligen kanske en oinvigd tror att det är enkelt att finna. Men så är inte fallet.

Det finns svenska aktier i Sverige som delar ut. Men generellt i Sverige delar bolag ut 1 gång på våren och 5,25% är mycket.

För att hitta aktier som delar ut lika ofta och lika mycket kan man köpa amerikanska aktier.

Men man ska vara medveten om att dessa aktier kostar courtage och växlingskostnad att köpa, växlingskostnad på utdelning och 15% av utdelningen försenas med något år på grund av att USA drar av skatten och sedan kräver den svenska mäklaren tillbaka pengarna. Sedan rör sig aktiekursen, växlingskursen och utdelningsbeloppen kan variera.

Detta med växlingskurs bör man vara extra uppmärksam på. En sjunkande USD/SEK-växlingskurs kan göra att innehavets värde sjunker, fast aktiekursen ökar. Man kan alltså hamna i en situation där aktiekursen omedvetet slåss mot den fallande växlingskursen för att innehavet inte ska sjunka i värde och högutdelande bolag har oftast en något trögare aktiekurs vilket försvårar saken.

Om aktiekurs eller växlingskurs gör att det totala innehavet sjunker i värde kan det resultera i att utdelningens vinst försvinner. Samtidigt som man matas med utdelningar så minskar aktiernas värde, vilket gör att vinsten kan bli noll eller negativ. Givetvis kan det gå åt andra håller också och man kan gå med vinst istället.

Ett antagligen vettigt alternativ är att inte ha antingen eller utan att ha både onoterade preferensaktier, sådana som listas på denna sidan, och aktier på börsen.

This is a personal note. Last updated: 2021-11-17 21:03:22.GitHub

My

GitLab

My

LinkedIn

My

Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim