Skatteverket - Egen verksamhet, Preliminär inkomstdeklaration, steg-för-steg-guide

1. Omkring 1 december, men före nyår sök upp och logga in på Skatteverket - Preliminär inkomstdeklaration.

2. Du hamnar på Läs om e-tjänst klicka Nästa >>.

3. På Välj deklarationsbobjekt klicka Nästa >>.

4. På Visa uppgifter om deklarationsobjektet kan du se tidigare inskickade preliminärskattedeklarationer, klicka Nästa >>.

5. På Välj beskattningsår väljer du Nästa beskattningsår, alltså det efter nyår.

6. På Registrera uppgifter, Näringsverksamhet i fältet Överskott/underskott av aktiv näringsverksamhet, Enskild näringsverksamhet fyll i 0, klicka Nästa >>.

7. På resterande flikar klicka Nästa >> fram till Kontaktperson, fyll i fälten där om det anses behövas, klicka Nästa >>.

8. På Granska och skatteberäkna kolla att det står Överskott/underskott av aktiv näringsverksamhet 0, klicka i Jag har granskat ovanstående preliminära inkomstdeklaration och den är klar för att skickas in och klicka på Skriv under och skicka in, signera.

9. Du är nu klar, vill du ha en bekräftelse, klicka på Välj deklarationsobjekt, klicka Nästa >>.

10. Hämta PDF:en för kommande året och spara den, förslagsvis som "YYYY-MM-DD - Kvittens, preliminär inkomstdeklaration - YYYY, kvittens.pdf" där YYYY-MM-DD är datumet i dokumentet och YYYY är det kommande beskattningsåret det gäller.

11. Omkring 3 dagar senare brukar Skatteverket bekräfta att de tagit emot begäran med ett brev kallat Ärende om debiterad preliminärskatt. Omkring 17 dagar senare brukar Skatteverket därefter svara med brev om att beslut att ingen skatt ska betalas för kommande år. Ibland kan de skicka ut en ifylld förslagsblankett med instruktioner hur man lägger ned bolaget som inte ska skickas in.

This is a personal note. Last updated: 2020-12-03 09:10:08.LinkedIn
Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim