Icabanken utlandsbetalning prislista

Följande är ett försök till en förklaring hur deras priser för utlandsbetalningar fungerar efter att ha försökt tolka deras prislista och chattat med supporten 2020-06-05.

Icabankens prislista finns här: https://www.icabanken.se/prislista/

I prislistan står följande att läsa:
"Utlandsbetalningar

Tjänst Webb Personlig service
SEPA-betalning: Betalning i Euro till ett land inom EU, EES, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanen. 0 kr 75 kr
Normalbetalning: Betalning i SEK & Euro till ett land inom EU, EES, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanen. 0 kr 75 kr
Normal betalning: Betalning i övriga valutor (både inkommande och avgående) 100 kr 175 kr
Expressbetalning 350 kr 425 kr
Tillägg för mottagande banks kostnad i utlandet (går ej att välja för betalningar inom EU/EES) 150 kr"

Notera att det i "SEPA-betalning" och "Normalbetalning" bara står att det gäller TILL (avgående betalningar), det står inte FRÅN (inkommande betalningar), medan det i "Normal betalning" både står att det gäller inkommande och avgående betalningar.

Notera även det kryptiska tillägget, som visade sig vara en felskrivning enligt supporten. Det betyder att Icabankens avgift för att TA EMOT betalningar från utlandet är 150 kr och det inom parentesen betyder att kostnaden INTE gäller för SEPA-betalningar samt att man inte kan välja vem som ska ta kostnaden om man ska SKICKA pengar via en SEPA-betalning eftersom kostnaden då uteblir. Enkelt att begripa eller hur? Nej.

Avdelningen för övriga valutor är något knepig, där står det att det kostar 100 kr att både skicka och ta emot, sen följer tillägget för mottagande banks kostnad på 150 kr, vilket gör att man antagligen ska summera kostnaderna.


SEPA-betalning i Euro till ett land inom EU, EES, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanen

Ta emot och skicka: 0 kr


Normalbetalning - betalning i SEK & Euro till ett land inom EU, EES, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanen

Skicka: 100 kr
Ta emot: 150 kr


Normal betalning, betalning i övriga valutor (både inkommande och avgående)

Skicka: 100 kr
Ta emot: 100 kr + 150 kr = 250 kr ?


Summering

Om man ska överföra pengar från utlandet till Icabanken skall det göras som en SEPA-betalning i EUR, för alla andra inkommande valutor rekommenderas andra banker.

This is a personal note. Last updated: 2020-06-05 15:39:14.LinkedIn
Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim