ICA Banken utlandsbetalning prislista, Skandiabanken utlandsbetalning prislista

Förord

Enligt en EU-förordning ska överföringar i anslutna nationella valutor inom EU/EES prissättas som inhemska överföringar inom landet vilket gäller för EUR (därav att SEPA kostar 0 kr), och Sverige har anslutit sin valuta. Källa: https://www.expowera.se/privatekonomi/betala/betala-inom-eu-ees

Vad som egentligen gäller är inte säkert då det även står att banker har rätt att ta ut växlingsavgift och avgift för mottagande, men mycket talar för att banker precis som med EUR-överföringar inte har rätt att debitera när man skickar SEK inom EU/EES.


ICA Banken


Följande är ett försök till en förklaring hur deras priser för utlandsbetalningar fungerar efter att ha försökt tolka deras prislista och chattat med supporten 2020-06-05.

Prislistan finns här: https://www.icabanken.se/prislista/

I prislistan står följande att läsa:
"Utlandsbetalningar

Tjänst Webb Personlig service
SEPA-betalning: Betalning i Euro till ett land inom EU, EES, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanen. 0 kr 75 kr
Normalbetalning: Betalning i SEK & Euro till ett land inom EU, EES, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanen. 0 kr 75 kr
Normal betalning: Betalning i övriga valutor (både inkommande och avgående) 100 kr 175 kr
Expressbetalning 350 kr 425 kr
Tillägg för mottagande banks kostnad i utlandet (går ej att välja för betalningar inom EU/EES) 150 kr"

Notera att det i "SEPA-betalning" och "Normalbetalning" bara står att det gäller TILL (avgående betalningar), det står inte FRÅN (inkommande betalningar), medan det i "Normal betalning" både står att det gäller inkommande och avgående betalningar.

Notera även det kryptiska tillägget, som visade sig vara en felskrivning enligt supporten. Det betyder att Icabankens avgift för att TA EMOT betalningar från utlandet är 150 kr och det inom parentesen betyder att kostnaden INTE gäller för SEPA-betalningar samt att man inte kan välja vem som ska ta kostnaden om man ska SKICKA pengar via en SEPA-betalning eftersom kostnaden då uteblir. Enkelt att begripa eller hur? Nej.

Avdelningen för övriga valutor är något knepig, där står det att det kostar 100 kr att både skicka och ta emot, sen följer tillägget för mottagande banks kostnad på 150 kr, vilket gör att man antagligen ska summera kostnaderna.

SEPA-betalning i Euro till ett land inom EU, EES, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanen
Ta emot och skicka: 0 kr

Normalbetalning - betalning i SEK & Euro till ett land inom EU, EES, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanen
Skicka: 100 kr
Ta emot: 150 kr

(Detta strider antagligen mot EU-förordningen då SEK är en ansluten valuta.)

Normal betalning, betalning i övriga valutor (både inkommande och avgående)
Skicka: 100 kr
Ta emot: 100 kr + 150 kr = 250 kr ?

Summering

Om man ska överföra pengar från utlandet till ICA Banken skall det göras som en SEPA-betalning i EUR, för alla andra inkommande valutor rekommenderas andra banker. Men se upp för en ofördelaktig växlingskurs.


Skandiabanken utlandsbetalning från och med 

Skandiabanken har från och med 2021-01-01 bestämt sig för att ta avgift för att hantera alla andra utlandsbetalningar än EUR via SEPA.

Ta emot normalbetalning: 40 kr.
Skicka normalbetalning: 50 kr.
SEPA, ta emot och skicka: 0 kr, men växlingskursen gör att man ändå förlorar pengar.

Växlingskurserna hittar man i inloggat läge under:
Betala, Betala och utför, Utlandsbetalningar, Visa valutakurser

Skickar man till annat land kan man inte välja valuta och är således låst till att skicka det mottagande landets valuta.

Enligt chatt med kundtjänsten 2020-11-02 gäller dessa priser ÄVEN hantering av SEK till och från utlandet. Tar man emot pengar från utlandet trots att den skickats i SEK från avsändarbanken debiteras man ÄNDÅ för att ta emot betalningen enligt prislistan för normalbetalning. Detta strider troligen mot EU-förordningen.

Summering

Ska man ta emot betalningar ska de ske i EUR till sitt Skandiabanken-konto, men var beredd på en ofördelaktig växlingskurs.

Uppdatering, 2021-04-19 börjar en ny prislista gälla, där har man under ankommande utlandsbetalningar lagt till:

EU-betalning i SEK 0 kr

Vad en EU-betalning är kan man undra, men Swedbank skriver så här om Europabetalning:

"En Europabetalning är en betalning som kommer från en bank inom EU, EES eller Schweiz och är i SEK eller EUR. Det är även ett krav att betalningen ska innehålla IBAN och BIC."
Källa: https://www.swedbank.se/share/layer-content/foretag/betala-och-ta-betalt/internationella-betalningar/europabetalning.html

Detta kan betyda att det med Skandiabanken återigen är gratis att ta emot pengar som skickas i SEK från andra länder inom EU, kanske både via SWIFT och SEPA.

This is a personal note. Last updated: 2021-04-15 15:47:31.GitHub

My

GitLab

My

LinkedIn

My

Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim