Software-RAID i Linux

# Att göra en Software-RAID i Linux
# Behövs: mdadm, http://tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO.html
# Vid jävelskap, cat /proc/mdstat
# /etc/mdadm.conf ?

# kolla efter enheterna med dmesg, lsusb och lsscsi
/dev/sdb <-- usb 1
/dev/sdc <-- usb 2
/dev/sdd <-- usb 3

# kör fdisk
fdisk /dev/sdX
# välj p i fdisk för att kolla att du fått rätt disk, sen t och "fd" som värde, skriv w och sen q

# Skapa RAID-enhet
# WARNING! Sätts en 0:a blir det /dev/md/0, sätts en 1:a blir det /dev/md/1 på slutet ! Siffran på slutet avgör delvis
mknod /dev/md1 b 9 1 

# Skapa en raid5-enhet (-l5) med 3 (-n3) enheter
mdadm -C -v /dev/md1 -l5 -n3 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1
# Skapa en raid0-enhet (data över hela rasket)
mdadm -C -v /dev/md1 -l0 -n3 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1

# Väckning efter omstart:
mdadm -A /dev/md1 --force /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1

# formatera skräpet
mkreiserfs /dev/md1
# eller
mke2fs /dev/md1

# montera, HÄR hänger sig hela rasket stenhårt
mount /dev/md1 /mnt/var-du-vill

# ta bort sak
mdadm /dev/md1 --remove /dev/sdX

# lägga till sak ?
mdadm /dev/md1 --add /dev/sdX

# stoppa hela rasket
mdadm --stop /dev/md0

This is a personal note. Last updated: 2012-02-02 20:32:09.GitHub

My

GitLab

My

LinkedIn

My

Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim