Tradera-buggar

En lista på buggar på Tradera med datum när de noterats.

Utgångsläge nedan är att stå på https://www.tradera.com/ i inloggat läge.

2019-04-30 - Kategoriväljarbuggen

Gör att kategoriväljaren återgår till ursprungsläge, trots att val gjorts.
Uppstår alltid.

Användarnamn uppe till höger -> Översikt -> Aktiva annonser -> Ändra (på aktiv annons) -> Kategori (klicka pennan).
I Steg 2 (kategoriruta 2) välj helt annan kategori.
Strunta i att välja i Steg 3 (kategoriruta 3), klicka i tomrum utanför.

Kategoriväljaren studsar nu tillbaka till ursprungsvalen.
Den borde göra Steg 3 och efterföljande steg tomma.

2019-04-30 - Kampanjkodsbuggen

Gör det oklart om utgångna kampanjkoder gäller på annonser som startats under giltighetstiden men utgår efter giltighetstiden.
Uppstår alltid.

Användarnamn uppe till höger -> Översikt -> Aktiva annonser -> Ändra (på aktiv annons med utgången registrerad kampanjkod).
Rulla ner.
Provision visas med 10%, trots att Kampanjkod: <KAMPANJKOD> är felaktigt ifylld och kryssruta samt varningstriangel för utgången kampanjkod saknas.
Tryck Spara ändringar.
Texten "Information saknas" visas nu i rött ovanför knappen, den vägrar spara.
Ladda om sidan med F5.
Nu visas kryssruta och varningstriangel för kampanjkod.

2019-04-30 - Radbrytarbuggen

Gör att radbrytningar inte respekteras i annonstexter.
Uppstår alltid (i Linux i alla fall).

Öppna ett enkelt textprogram, förslagsvis Windows 10 Anteckningar eller Kate i Linux.
Skriv en kortare text på varje rad, gör en tom emellan, så det blir 6 rader.
Kopiera texten (CTRL + A, CTRL + C).
Växla tillbaka till webbläsaren.
Sälja -> Skapa ny annons.
Rulla ner till Beskrivning, klicka i rutan.
Klistra in texten (CTRL + V).
Texten består nu av endast 3 rader, inte 6. Den har tagit bort alla tomma rader.

2019-04-30 - Frakt glömd-buggen

Gör att redigeringssidan tappar tidigare valt fraktsätt.
Uppstår inte alltid.

Användarnamn uppe till höger -> Översikt -> Aktiva annonser -> Ändra (på aktiv annons).
Rulla ner.
Fraktsätt har glömt bort fraktsätt och kräver att man fyller i igen.

2019-04-30 - Glömma radbrytningar-buggen

Nära relaterad till Radbrytarbuggen. Gör att formateringar inte sparas korrekt.
Uppstår bara på vissa annonser, men då konsekvent.

Användarnamn uppe till höger -> Översikt -> Aktiva annonser -> Ändra (på aktiv annons).
Rulla ner till Beskrivning, lägg in flera radbrytningar
Klicka Spara ändringar

När man redigerat och sparat så visas annonsen ändå utan de radbrytningar man lagt till.
Även annan formatering så som fetstil kan tappas.

2019-04-30 - Felaktiga menyval-buggen

Egentligen ett designfel. Försvårar för säljare att arbeta effektivt.
Uppstår alltid.

Användarnamn uppe till höger -> Översikt.
Under Säljer finns bara 4 val: Aktiva annonser / Sålda / Ej sålda / Plocklista.
Det borde vara:  Aktiva annonser / Bud / Utan bud / Ej betalda /  Osänt / Omdömeslöst  /Betalt / Sänt / Sålda / Ej sålda / Plocklista

2019-04-30 - Omdömeslänk saknas-buggen

Försvårar att hitta sina omdömen.
Uppstår alltid.

Användarnamn uppe till höger -> Översikt.
Uppe till vänster visas användarnamn.
Det går inte att klicka på, det borde gå till samma ställe som Mina omdömen.

2019-04-30 - Nollfaktura-buggen

Gör att man får en faktura på 0 kr, trots att man betalt, kanske med mening.
Uppstår alltid.

Vid månadsskiftet invänta att faktura skapas.
Innan fakturan skickas ut via mail, gå in på Tradera och betala fakturan.
Faktura mailas nu ut ändå med ett belopp på 0 kr.

2019-04-30 - Buda på sig själv-buggen.

En klassiker som hängt med i decennier, gör att man inbjuds att lägga bud på sina egna annonser vilket strider mot reglerna.
Uppstår alltid.

Användarnamn uppe till höger -> Översikt -> Aktiva annonser.
Klicka på en auktionslänk.
Lägg bud-rutan visas, trots att annonsen är användarens egen.

This is a personal note. Last updated: 2019-05-01 01:48:11.GitHub

My

GitLab

My

LinkedIn

My

Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim