Fjärrskrivbord och tomma lösenord

Om man försöker logga in via fjärrskrivbord till en Windows XP-dator
där man inte angett lösenord för kontot nekas man åtkomst.

FÖr att lösa detta måste man stänga av en säkerhetsinställning.

1. Gå till Start -> Inställningar -> Kontrollpanelen -> Administrationsverktyg.
2. Leta upp Lokal säkerhetsprincip och öppna den.
3. Navigera i trädet till vänster:
Säkerhetsinställningar -> Lokala principer -> Säkerhetsalternativ
4. Leta upp "Konton: Begränsa lokala konton så att de endast kan använda 
tomma lösenord och logga in på konsolen."
5. Dubbelklicka och ändra till Inaktiverad.

Notera den värdelösa översättningen av inställningens namn, totalt obegriplig.
Datorn behöver ej startas om, det enda som krävs är att man klickar OK, sen kan 
man logga in via fjärrskrivbord.

This is a personal note. Last updated: 2017-02-12 15:32:51.GitHub

My

GitLab

My

LinkedIn

My

Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim