RUT-avdrag - lathund för företagare

En liten lathund för företagaren när man begär RUT-avdrag hos Skatteverket - hur fälten ska användas så som jag har förstått det.

Nyckeln är att alla belopp anges inklusive moms.

Man får även viss hjälp med uträkningen av Skatteverkets sida.

Fakturanr = Ange fakturanummer
Köparens personnummer = Ange köparens personnummer

Uppgifter om arbetet

Tjänster

Timmar = Fyll i fakturavärden - antalet timmar, även eventuella underleverantörer.
Materialkostnad = Fyll i fakturavärden - materialkostnad inklusive moms.

Övrig kostnad = Fyll i fakturavärden - resekostnader, maskiner, administration med mera, inklusive moms.

Betalningsdatum = Fyll i datumet då kunden betalade, då beloppet kom in på kontot.

Arbetskostnad = Fyll i fakturavärden - totalt vad kunden ska betala för enbart timmarna, inklusive moms, timmar x timkostnad.

Betalt belopp = Fyll i fakturavärden - totalt vad kunden har betalat för enbart timmarna, inklusive moms, utan material eller andra belopp.

Begärt belopp = Fyll i det belopp man vill ha ut av Skatteverket, inklusive moms.
	
- Summan av Begärt belopp och Betalt belopp får inte vara större än Arbetskostnaden.

This is a personal note. Last updated: 2018-05-30 19:18:47.LinkedIn
Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim