Arkivering av rullband, kassettband till dator

Följande tips gäller inspelning med Audacity i Ubuntu / Linux Mint, förslagsvis med en Behringer UFO202.

- Se till att tonhuvudet på uppspelaren är rent FÖRE inspelningen börjar. Gula och bruna fläckar är smuts. Ta bort med isopropylalkohol. Smuts gör ljudet murrigt och svagt.

- Efter avspelning av ett media eller en halv sida av mediet, gnugga tonhuvudet med en tops så smuts som fastnat under förra uppspelningen försvinner.

- Ställ om möjligt inspelningsvolym på maskinen på linjenivå och ställ datorn på att ta emot starkast möjliga signal utan förstärkning. Spelar man in via mic-ingången ska den ställas så att förstärkning inte uppstår.

- Respektera INTE -6 till -9dB-nivån som Audacity pratar om. Lita istället på Audacitys peak-markering i meter-baren och de röda streck som uppstår efter inspelning om clipping uppstått. Målet är högsta möjliga ingångsvolym utan att clipping ska uppstå. Normalisering gör underverk men lägger också på brus. Jaga så nära mätarens topp (0dB) som möjligt utan att slå i den.

- Om clipping uppstår, backa mediet och gå till första stället där clipping uppstår och test-inspela därifrån med en längre inspelningsvolym satt på uppspelningsenheten - om möjligt. Målet är återigen att få en så hög inspelningsnivå som möjligt.

- AKTIVERA Visa->Visa peak i Audacity, annars visas inte clipping vilket är absolut nödvändigt för att få koll på signalen.

- OM en miss upptäcks efter inspelning av ett helt media, fortsätt för säkerhets  skull framåt istället för att backa. Det gör att OM uppspelningsmaskinen eller källmediet går sönder så finns i alla fall en felaktig avspelning kvar.

- Använd presentsnöre för att förlänga rullband, tejpa hälften av magnetbandet på tejpen och hela presentsnöret. Vik upp, tejpa och trimma så det löper bra. Presentsnöre av plasttyp (julklappssnöre) verkar inte skada rullbandspelaren. Notera att det finns olika sorters snöre - ta den sorten som är lika bred eller tunnare så bandet inte är för brett för maskin och bandspolar.

- Stäng av ALLA onödiga program på datorn, ÄVEN automatiska uppdateringar i Ubuntu/Linux Mint då dessa stjäl flera minuters 100%-processorkraft.

- Låt datorn vara under inspelningen. Arbetsflödet är: aktivera inspelning i Audacity, minimera programmet, stäng av skärmen, sätt på uppspelaren. När uppspelaren är klar, sätt på skärmen, maximera och stoppa inspelningen. Kolla mätaren för clipping och titta extra noga efter clipping på ljudet. Kör Effekt->Normalisera och bocka ur normaliseringen men behåll DC offset-korrigeringen och kör den på hela ljudet.  Exportera sedan med Arkiv->Exportera, lägg på .flac på slutet av filnamnet så det blir FLAC och ställ in formatet till bästa kompression. Avsluta med att stänga projektet så tempfiler töms, dvs Arkiv->Stäng. Svara Nej på sparafrågan om du exporterat.

- Rullband inspelade i mono på vänsterkanalen på exempelvis Grundig TK121 kan ibland nås "bakifrån" via höger-kanalen i bättre kvalitet än originalspåret. Så spelar man upp ett rullband som är i mono och hör baklänges i högerkanalen kan det vara värt att bevara den kanalen också även om den låter konstigt - den KAN vara baksidans vänsterkanal i bättre version, bara att vända med Effekt->Omvänd.

- Ljud värd att arkiveras sparas i FLAC-format med bästa lossless-kompressionen.

- Finns det fler tillgängliga ljudkort att spela in på så gör ett ljudtest med förslagsvis en mobiltelefon som spelar ett enkelt ljud med tystnad i vänster och sedan höger kanal. Spela in på varje kort, normalisera och jämför brusnivåer genom avlyssning. Försök hitta det bästa ljudkortet som ger minst brus.

This is a personal note. Last updated: 2017-02-12 15:28:14.GitHub

My

GitLab

My

LinkedIn

My

Klebe.se

Don't forget to pay my friend a visit too. Joakim